Grafika w Sferze Nauki: Visual Science Communication

Grafika w Sferze Nauki: Visual Science CommunicationGrafika jest nieodłącznym elementem sfer naukowych, stanowiąc nie tylko narzędzie pomocne w wizualizacji trudnych do zrozumienia koncepcji, ale ściśle mówiąc także skuteczną formę komunikacji naukowej. W każdym przypadku visual Science Communication, czyli komunikacja naukowa za pomocą